Fluidmaster d.o.o este certificată pentru sistemul de management al calității ISO-9001:2015. Certificarea obținută pentru acest standard de calitate internațional susține și evidențiază controlul deplin asupra îmbunătățirilor permanente ale tuturor proceselor de la nivelul organizației noastre.

Opinia clienților este de o importanță capitală, astfel încât produsele să vină în întâmpinarea nevoilor și solicitărilor de pe piață și a așteptărilor clienților. Așadar avem grijă ca produsele să respecte reglementările și standardele naționale și internaționale, să poată fi utilizate în siguranță, să fie fiabile în timpul funcțiunii, să aibă un design plăcut și să nu dăuneze mediului.

Produsele sunt testate temeinic și întrunesc cele mai stricte cerințe din toate standardele relevante:
  • Produsele sunt fabricate conform cerințelor din Directiva UE pentru marcajul de conformitate CE;
  • Produsele îndeplinesc cerințele din standardele de calitate europene EN 14124, EN 14055 și NF 076;
  • Sigiliu aplicat conform cerințelor din standardul EN 14055;
  • Testul de fiabilitate a valvei de spălare include 50.000/200.000 de cicluri de spălare cu utilizarea alternată a volumelor mari și mici de apa  (în conformitate cu cerințele standardului EN 14055:2018).