Certificat de garanţie emis de Fluidmaster d.o.o.

Termenii de garanție se aplică pentru produsele listate mai jos, vândute sub marca LIV.

Sub rezerva prevederilor de mai jos, vânzătorul garantează soliditatea și calitatea produselor furnizate de acesta pentru următoarele perioade:

  •     Rezervor: 10 (zece) ani, cu excepția pieselor din cauciuc și a articolelor electronice (pentru sistemele de spalare), pentru care se aplică o perioadă de garanție de 2 (doi) ani și respectiv 1 an.
  •     Produse din ceramică: 5 (cinci) ani.
  •     Conectori și coturi de evacuare: 10 (zece) ani.
  •     Capace de toaletă: 5 (cinci) ani.
  •     Cădițe de duș acrilice și cazi de baie:10 (zece) ani.
  •     Sisteme de aero/hidromasaj:2 (doi) ani.
  •     Produse din sticlă: 2 (doi) ani.
  •     Sifoane: 2 (doi) ani.
  •     Rigole de scurgere pentru dus: 10 (zece) ani.

Perioada de garanție dată de către vânzător este valabilă de la data facturii vânzătorului.

Vânzătorul poate specifica în scris o perioadă de garanție diferită pentru produsele sale.

Variațiile minore ale calității, dimensiunilor și culorii, inevitabile din punct de vedere tehnic și în general permise în practica comercială și uzura normală a produselor și pieselor acestora nu pot constitui motive pentru o sesizare în temeiul prezentului articol.

Cumpărătorul poate face o sesizare vânzătorului în conformitate cu acest articol doar dacă poate să prezinte vânzătorului o chitanță de achiziție sau o factură pentru produsele furnizate.

Garanția nu se aplică dacă defectul, avaria sau pierderea aferentă suportată sunt cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de instalare relevante, de motive externe, de utilizarea necorespunzătoare sau din cauza unor reparații sau modificări aduse produsului efectuate de o terță parte fără permisiunea în scris a vânzătorului.

Vânzătorul va alege, fie să repare gratuit produsele defecte în perioada de garanție, fie să le înlocuiască cu alte produse aflate în condiții optime de funcționare.

Garanția nu se aplică produselor pe care vânzătorul le-a exclus în mod expres din garanție, nici produselor care constau în resturi rămase sau loturi speciale, cu excepția cazului în care vânzătorul a declarat în mod expres că acestea sunt acoperite de garanție.


Postojna, februarie 2021

Numele și semnătura a persoanei responsabile:
Andrej Kobal
Manager coordonator european R&D